عدم امکان تغییر در مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی پس از خاتمه اجرایی در سال 1402

دوشنبه / 08 اسفند 1401

احتراماً به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ بر اساس مصوبۀ پنجمین کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در سال 1401، از ابتدای سال 1402، هرگونه درخواست جهت تغییر در مشارکت کنندگان طرح (پایان نامه و طرح-پایان نامه و طرح تحقیقاتی) باید قبل از خاتمۀ اجرایی طرح صورت پذیرد. لذا از تاریخ مذکور به درخواست های تغییر در مشارکت کنندگان پس از خاتمۀ اجرایی طرح ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

طرح های دانشجویی در زمینه سیاست جوانی جامعه و افزایش جمعیت

دوشنبه / 08 اسفند 1401

به اطلاع دانشجویان پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان می رساند در صورت تمایل به انجام پژوهش های بدیع در حوزه "سیاست جوانی جامعه و افزایش جمعیت" پروپوزال های پژوهشی خود را به شورای کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه فرمایید.

دریافت گواهی کارگاه های برگزار شده توسط "کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه"

پنجشنبه / 01 دی 1401

به استحضار دانشجویان پژوهشگر ارجمند می رساند؛ گواهی کارگاه های آموزشی برگزار شده مربوط به شش ماهه دوم سال 1401، صادر و در وبسایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در قسمت (کارگاه ها/ گواهی کارگاه های برگزار شده) بارگذاری و آماده دریافت توسط شرکت کنندگان محترم می باشد. لازم به ذکر است از ابتدای دی ماه 1401، گواهی کارگاه های برگزار شده به فاصله زمانی یک هفته از زمان برگزاری، صادر و در وبسایت کمیته تحقیقات قابل دسترس و دریافت خواهد بود. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها