بایگانی خبرها

صفحه نخست /بایگانی خبرها

جمعه، 15 آذر 1392

» فعال کردن دریافت SMS از سامانه پژوهشی

دوشنبه، 01 مهر 1392

» مجلات علمی دانشگاه

دوشنبه، 25 آذر 1392

» اعلام پژوهشگران برتر دانشگاه

دوشنبه، 10 شهریور 1393

» اعلام نتایج فراخوان جذب دانشجوی PhD by Research مرکز تحقیقات بهداشت محیط کردستان

شنبه، 29 آذر 1393

» چک لیست ارزیابی مقاله ارائه شده بعنوان گزارش طرح

یکشنبه، 17 خرداد 1394

» دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان"
» آیین نامه هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی 1394

یکشنبه، 07 تیر 1394

» شورای فناوری دانشگاه تشکیل میگردد.

چهارشنبه، 14 مرداد 1394

» بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

شنبه، 24 مرداد 1394

» برگزاری دومین کارگاه اخلاق نشر

یکشنبه، 25 مرداد 1394

» افزایش 90 درصدی در تصویب طرحهای تحقیقاتی

شنبه، 31 مرداد 1394

» دستوالعمل ثبت نام در جشنواره رازی 1394
» برگزاری اینوتک سلامت در کرمانشاه

شنبه، 14 شهریور 1394

» سربازی همراه با طی دوره دکترای تخصصی

دوشنبه، 06 مهر 1394

» جذب دستیار پژوهشی به صورت پیام آور

یکشنبه، 29 آذر 1394

» برنامه کارگاههای پژوهشی فصل زمستان

یکشنبه، 27 دی 1394

» برگزاری کارگاه از ایده تا کسب و کار

یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395

» دستورالعملهای جدید تشویق پژوهش

یکشنبه، 16 آبان 1395

» **شیوه نامۀ انتخاب پژوهشگر برتر**

یکشنبه، 07 آذر 1395

» دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر Emerald
12345678910...