بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری دومین کارگاه اخلاق نشر

برگزاری دومین کارگاه اخلاق نشر

شنبه / 24 مرداد 1394

دومین کارگاه اخلاق نشر در روز 5 شنبه مورخ 94/5/29 از ساعت 9 تا 13 در سالن شهید رستم پور برگزار میگردد. جهت ثبت نام به سامانه-کارگاهها وارد شوید.
بایگانی خبرها