بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری اینوتک سلامت در ...

برگزاری اینوتک سلامت در کرمانشاه

شنبه / 31 مرداد 1394

اولین رویداد کشوری کارآفرینی در حوزه فناوری سلامت از تاریخ 10 تا 14 شهریور ماه 1394 در کرمانشاه برگزار میگردد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنتی این همایش مراجعه فرمایید: http://inotechsalamat.ir
بایگانی خبرها