بدنه خبر

صفحه نخست /جذب دستیار پژوهشی به صورت ...

جذب دستیار پژوهشی به صورت پیام آور

دوشنبه / 06 مهر 1394

معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد تعدادی افراد در مدارک مختلف به صورت پیام آور، در مراکز تحقیقاتی خود پذیرش نماید. مراکز تحقیقاتی و مدارک تحصیلی مورد نیاز به صورت زیر است:

 

  • مرکز تحقیقات بهداشت محیط: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناس ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، کارشناس ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست


  • مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی: کارشناس ارشد یا PhD بیوتکنولوژی پزشکی، PhD ژنتیک پزشکی


  • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت: کارشناس ارشد یا دکترای اپیدمیولوژی، کارشناس ارشد یا دکترای آمار زیستی، دکترای سیاستگزاری سلامت یا دکترای اقتصاد بهداشت، پزشک عمومی


  • مرکز تحقیقات کبد و گوارش: کارشناس ارشد یا دکترای اپیدمیولوژی، کارشناس ارشد یا دکترای آمار زیستی، پزشک عمومی، متخصص داخلی


از افراد علاقمند تقاضا میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

 http://rap.hbi.ir/Forms/NewsDetails.aspx?ID=9227
 

 

بایگانی خبرها