بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری کارگاه از ایده تا کسب ...

برگزاری کارگاه از ایده تا کسب و کار

یکشنبه / 27 دی 1394

کارگاه از ایده تا کسب و کار توسط واحد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار میگردد. این کارگاه مورخ 30 دی ماه (روز چهارشنبه) از ساعت 9 تا 12 در سالن شهید رستم پور برگزار خواهد شد. حهت ثبت نام میتوانید با سامانه پژوهشی مراجعه فرمایید.
بایگانی خبرها