بدنه خبر

صفحه نخست /**شیوه نامۀ انتخاب پژوهشگر ...

**شیوه نامۀ انتخاب پژوهشگر برتر**

یکشنبه / 16 آبان 1395

فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1395" همراه با راهنماهای ثبت و ویرایش اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن، روند ثبت نام و دریافت شناسۀ ORCID، تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه و ادغام اطلاعات پروفایل نویسنده در پایگاه اطلاعات استنادی Scopus، در قسمت دستورالعمل های سامانۀ مدیریت امور پژوهشی ثبت شده است.

بایگانی خبرها