بدنه خبر

صفحه نخست /دریافت گواهی کارگاه های ...

دریافت گواهی کارگاه های برگزار شده توسط "کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه"

پنجشنبه / 01 دی 1401

به استحضار دانشجویان پژوهشگر ارجمند می‌رساند؛

                گواهی کارگاه‌های آموزشی برگزار شده مربوط به شش ماهه دوم سال 1401، صادر و در وبسایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در قسمت (کارگاه‌ها/ گواهی کارگاه‌های برگزار شده) بارگذاری و آماده دریافت توسط شرکت‌کنندگان محترم می‌باشد. لازم به ذکر است از ابتدای دی ماه 1401، گواهی کارگاه‌های برگزار شده به فاصله زمانی یک هفته از زمان برگزاری، صادر و در وبسایت کمیته تحقیقات قابل دسترس و دریافت خواهد بود.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها