بدنه خبر

صفحه نخست /عدم امکان تغییر در مشارکت ...

عدم امکان تغییر در مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی پس از خاتمه اجرایی در سال 1402

دوشنبه / 08 اسفند 1401

         احتراماً به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ بر اساس مصوبۀ پنجمین کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در سال 1401، از ابتدای سال ۱۴۰۲، هرگونه درخواست جهت تغییر در مشارکت کنندگان طرح (پایان نامه و طرح-پایان نامه و  طرح تحقیقاتی) باید قبل از خاتمۀ اجرایی طرح صورت پذیرد. لذا از تاریخ مذکور به درخواست های تغییر در مشارکت کنندگان پس از خاتمۀ اجرایی طرح ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
بایگانی خبرها