بدنه خبر

صفحه نخست /اعلام پژوهشگران برتر دانشگاه

اعلام پژوهشگران برتر دانشگاه

دوشنبه / 25 آذر 1392

براساس ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان بدینوسیله اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه را در هفته پژوهش سال 1392 به ترتیب اعلام می‌نماید:
 
1. دکتر افشین ملکی (دانشیار گروه بهداشت محیط)
2. دکتر روناک شاهویی (استادیار گروه مامایی)
3. نسرین علیرمایی (مربی گروه پرستاری)
4. دکتر کامبیز حسن‌زاده (استادیار گروه فارماکولوژی)
5. اسماعیل قهرمانی (مربی گروه بهداشت محیط)
6. دکتر رشید رمضان‌زاده (دانشیار گروه میکروب‌شناسی)
7. شهرام صادقی (دانشجوی بهداشت محیط)
بایگانی خبرها