آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی1401  
2 هزینه گذاری طرحهای تحقیقاتی در سال1401  
3 آئین نامه انتخاب فعالیتهای پژوهشی و فناوری برتر سال 1400  
4 * فرم تغییر در اسامی نویسندگان مقاله/همکاران طرح *  
5 نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تولیدات علمی *1400*  
6 شیوه نامۀ تألیف و تنظیم کتاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان *1400*  
7 تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی/ طرح-پایان نامه مشترک  
8 معرفی نامه انجام طرح تحقیقاتی/ طرح-پایان نامه مشترک  
9 فلوچارت تصویب طرح تحقیقاتی یا پایان نامه های مشترک  
10 آئین نامه انتخاب فعالیتهای پژوهشی و فناوری برتر سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
11 راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  
12 راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران  
13 فراخوان طرحهای تحقیقاتی HSR در سال 1399  
14 فرم گزارش کارگاه آموزشی خارج از کشور (دورۀ کوتاه مدت) *1400*  
15 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی 1399  
16 تفاهم نامۀ بین مجری و همکاران پژوهشی طرح تحقیقاتی و مقالات منتج از آنها *1400*  
17 فهرست اولویتهای پژوهشی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
18 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی-پایان نامه  
19 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کیفی  
20 فرم پروپوزال طرح بدون استفاده از بودجه دانشگاه-گرنت  
21 فرم تعهد اموالی کردن تجهیزات خریداری شده در طرح های پژوهشی  
22 نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019  
23 اسلاید آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران  
24 دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار (Research to Publication Courses & Modules)  
25 فایل کارگاه "ارزیابی اعتبار مجلات علمی" واحد علم سنجی؛ 6 دی ماه 1396  
26 فایل کارگاه "آلتمتریکس" واحد علم سنجی؛ 10 آبان 1396  
27 فایل کارگاه "علم سنجی" واحد علم سنجی؛ 19 مهر 1396  
28 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  
29 چک لیست نحوه نظارت بر تکمیل فرم های رضایت آگاهانه برای تمام پروژه ها ی تحقیقاتی با مشارکت سوژه های انسانی  
30 فرم کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش  
31 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
32 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
33 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
34 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
35 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
36 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
37 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
38 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
39 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
40 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
41 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
42 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 2؛ ثبت اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن  
43 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 1؛ تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی  
44 نحوه ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی / پایان نامه  
45 پروپوزال درخواست راه‏ اندازی پایگاه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت (دیتابیس)  
46 فرم درخواست چاپ کتاب  
47 فهرست کالاهای دانش بنیان (ویرایش خرداد 1394)  
48 نامه معرفی به سفارتخانه ها جهت شرکت در کنگره  
49 کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای پژوهشی  
50 آیین نامه دوره پسا دکترا  
12