نقشه سایت

صفحه نخست /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاه***شورای پژوهشی دانشگاه***
0
این هیات غیر فعال شد.
بررسی لاینهای تحقیقاتی
Collapse شورای HSR دانشگاهشورای HSR دانشگاه
شورای HSR سرو آباد
شورای HSR شبکه بهداشت بانه
شورای HSR شبکه بهداشت بیجار
شورای HSR شبکه بهداشت دیواندره
شورای HSR شبکه بهداشت سقز
شورای HSR شبکه بهداشت قروه
شورای HSR شبکه بهداشت کامیاران
شورای HSR شبکه بهداشت مریوان
شورای HSR مرکز بهداشت سنندج
شورای HSR مشترک معاونتهای پژوهش و فناوری و دانشجوئی فرهنگی
شورای HSR معاونت بهداشتی
شورای HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع
شورای HSR معاونت دارو، غذا
شورای HSR معاونت درمان
شورای انتشارات
شورای بررسی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بیماری Covid-19
شورای بررسی گرنت تحقیقاتی سال 1396
شورای پژوهش در آموزش (با امکان بررسی طرحهای HSR)
شورای پژوهشی بالینی بعثت
شورای پژوهشی بالینی توحید
شورای پژوهشی بیمارستان قدس
شورای پژوهشی پرشین کوهورت
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
شورای تحقیقات بالینی کوثر
Collapse شورای فناوریشورای فناوری
هیات اعلام خاتمه طرحهای فناوری (صرفا جهت ارجاع گزارش طرحهای فناوری)
شورای کاربست نتایج تحقیقات ،ترجمان و انتقال دانش
شورای مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
شورای مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
Collapse کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه*کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه*
Expand "کارگروه اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی ""کارگروه اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی "
بایگانی
بایگانی کمیته اخلاق
خروجی کمیته اخلاق دانشگاه
هیات بررسی درخواست کد اخلاق (صرفا برای طرحهای خارج دانشگاه)
کمیته تحقیقات دانشجویی
گروه کارشناسان پژوهشی
گروه کارشناسان فناوری
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان
مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک سل(TB-HUB)
هیات ارزیابی مقالات از نظر سرقت ادبی
هیات اعلام خاتمه حقوقی طرح (جهت اعلام خاتمه حقوقی طرح ،مقاله چاپ شده را به این هیات ارائه نمائید)
هیات بررسی گزارش پایانی طرح(جهت اعلام خاتمه اجرائی،درافت یا مقاله چاپ شده را به هیات ارائه نمائید).
هیات پرداخت تشویقی به مقالات چاپ شده در مجلات و پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایشها
هیات معرفی محقق به محیط پژوهش
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه علوم پزشکی کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستان
پژوهشکده توسعه سلامت
مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
اداره مددکاری
اداره مامائی
اداره طب سنتی و مکمل کردستان
اداره صدور پروانه ها
اداره رادیولوژی
اداره پرستاری
اداره آمار
اداره امور بیماران خاص
اداره اقتصاد درمان
اداره اعتبار بخشی و اهدا عضو
بیمارستان کوثر سنندج
بیمارستان قدس سنندج
بیمارستان فجر مریوان
بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه
بیمارستان شهید چمران سرو آباد
بیمارستان شهید بهشتی قروه
بیمارستان شهدای دهگلان
بیمارستان سینا کامیاران
بیمارستان رازی بانه
بیمارستان توحید سنندج
بیمارستان بو علی مریوان
بیمارستان بعثت سنندج
بیمارستان امام خمینی سقز
بیمارستان امام خمینی دیواندره
بیمارستان امام حسین بیجار
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
معاونت دانشجوئی و فرهنگی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد
مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقاتی علوم سلولی و مولکولی
مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب
مرکز تحقیقاتی سلامت معنوی
مرکز تحقیقاتی زئونوز
مرکز تحقیقاتی بیماریهای ریه و آلرژی
مرکز تحقیقاتی بهداشت محیط و مواد غذائی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت
گروه دندانپزشکی کودکان
گروه جراحی دهان و فک و صورت
گروه ترمیمی
گروه پریودانتیکس
گروه پروتزهای دهانی
گروه بیماریهای دهان و تشخیص
گروه اندودانتیکس
گروه ارتودنسی
گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت
گروه هوشبری
گروه فوریت های پزشکی
گروه علوم آزمایشگاهی
Collapse گروه رادیولوژیگروه رادیولوژی
گروه رادیولوژی
گروه رادیوتراپی
گروه نورولوژی
گروه میکروب شناسی
گروه کودکان
گروه قلب و عروق
گروه فیزیولوژی
گروه فیزیک پزشکی
گروه علوم تشریح
گروه عفونی
گروه زنان و زایمان
گروه روانپزشکی
گروه رادیولوژی
گروه چشم پزشکی
گروه پوست
گروه پزشکی -مولکولی
گروه پزشکی -اجتماعی
گروه پاتولوژی
گروه بیهوشی
گروه بیوشیمی
گروه ایمونولوژی و هماتولوژی
گروه اورولوژی
دانشکده پزشکی(گروه انگل و قارچ شناسی)
پزشکی(گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی)
دانشکده پرستاری -مامائی(مدیریت)
دانشکده پرستاری -مامائی(پژوهش)
دانشکده پرستاری-مامائی(بالین)
پرستاری-مامائی(آموزش)
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
بهداشت محیط
مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولوژی
مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
بیمارستان کوثر
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
Collapse دانشکده دندانپزشکیدانشکده دندانپزشکی
گروه دندانپزشکی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها